مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

مزخرف ترین مزاج دنیا

اگر به طب سنتی عقیده و علاقه داشته باشید، حتما میدانید که ادمها از نظر مزاجی چهار دسته اند.دموی ، صفراوی ، بلغمی و سوداوی. این که ادم تشخیص دهد چه مزاجی دارد، کار ساده ای نیست. دقت و شناخت کافی میخواهد از انواع مزاجها و بیشتر از ان دقت و شناخت میخواهد از خصوصیات و احوالات درونی خود. خیلی از روحیات و خلق و خو هایی که ادمها از خود بروز میدهند، از طبع و مزاجشان سرچشمه میگیرد  که با رعایت برخی چیزها در تغذیه و روش زندگی میتوان ان را معتدل کرد. هرچند کار اسانی نیست و هرچند خیلی ها اصلا این حرف ها را قبول ندارند. اما به نظرم کمی کنکاش در این مقوله زیاد بد نباشد. مخصوصا که اگر صاحب مزخرف ترین مزاج دنیا یعنی سوداوی باشی که انوقت خیلی به نفع خواهد بود که از ان بیشتر بدانی.

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :