مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

مادر

((مادر، مادر مهربانی که نادانی یک ماده اهوی صحرا را دارد و طفل که نادانی معصومش او را به یک اهو بچه ی گم کرده مادر، همانند کرده است. هیچ یک هیچ نمیدانند. فقط حس میکنند.

غریزه شعوریست که خطا نمیکند. خیانت هم نمیکند. به عقل فضول مجال دخالت نمیدهد.

  در او نیاز به نوازش کردن پدید می اید. در عمق جانش حس میکند که دوست دارد مکیده شود و شیره جانش شیر شود. درپستانهایی که دست اعجاز گر و هنرمند و زیبایی شناس تقدیر تراشیده است.

اهو بچه ی گرسنه ی ترسیده، او را به بو پیدا میکند.

اموزگار بزرگ خلقت علم چنگ زدن و اویختن  و پناه جستن و به دهان فرو بردن  و به دندان گرفتن و به چندین حیله مکیدن را در سرشت طفل ادمی نهاده است.))


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :