مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

قرائت قران

دوم دبیرستان که بودم معلم دینی و قرانی داشتیم به نام خانم عبدوس که امیدوارم هر جا هستند سلامت باشند.ان سال اولین سالی بود که باید در قران خواندن مخرج حروف را رعایت میکردیم. یعنی حروف عربی را با لحن کاملا درست تلفظ میکردیم که حتما میدانید در ابتدای یادگیری کار سختی است.سر امتحان نتوانستم همه را درست تلفظ کنم و 19 شدم .خیلی هم ناراحت شدم و نشستم و سرم را روی میز گذاشتم.رقیب درسی ام نمره کامل گرفت و از شما چه پنهان من ناراحت تر شدم که معلم صدایم کرد و گفت به خاطر یک نمره این قدر ناراحتی؟ بلند شدم و با صدای بلند گفتم : نه نمره چیه! من دیگه دست به قران نمیزنم.این چه کتابی است که من نمیتوانم درست بخوانمش و ان وقت قرار است مرا راهنمایی هم بکند؟ معلم هیچی نگفت. دو روز بعد امتحان ریاضی داشتیم. در سالن امتحان منتظر بودم که برگه ها را پخش کنند.ناگهان یک نفر ارام روی پشتم زد. معلم قران بود.اهسته گفت: ببین نمره ات را کامل دادم.قران را بخوان هر طوری که دوست داری بخوان.

امروز سالها از ان روزها میگذرد و من قران را تا انجا که میتوانم با رعایت مخرج حروف میخوانم و یاد معلمم میافتم و البته اقای مسنی که یک واحد در دانشگاه با ایشان درس قران گذراندم.

 

 

  

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :