مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

زمانی برای مستی من !

چه قدر لحظه شماری میکردم که مهر ماه بیاید و مدرسه ها باز شود.میدانید چرا؟ چون صبح بعد از این که بچه ها را به مدرسه فرستادم، تا ظهر که از مدرسه بر میگردند، زمانی است متعلق به خودم،خود خودم و من عاشق این زمانم . در ان فقط به کارهای مورد علاقه ام میپردازم. کارهایی که در ساعتهای دیگر روز ابدا وقتی برای انجام ان ندارم.فیلم می بینم، موسیقی مورد علاقه ام را گوش میکنم، کتاب و مجله ی مورد علاقه ام را میخوانم، خیاطی میکنم و گاهی هم فقط از سکوت لذت میبرم.این زمان، زمانی است برای مستی من.

  

 

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :