مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

محبت

میگویند خسیس ترین ادمها کسانی هستند که در ابراز محبت و بذل مهربانی به دیگران،  حتی به مهم ترین کسان زندگی شان، امساک میکنند. من میگویم این ها بد بخت ترین ادمهای روی زمین اند و از انها بدبخت تر کسانی هستند که اجازه نمیدهند کسی به ایشان محبت کنند.این یکی واقعا اخر فاجعه است. همیشه فکر میکنم این ادمها کودکی خود را چگونه گذرانده اند؟ چگونه رشد کرده اند؟بزرگ شده اند، مثل علف هرز...

  

    


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :