مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

صداقت یا سیاست

سعی کرده ام به فرزندانم یاد دهم که همیشه راستش را بگویند. حتی اگر موضوعی باشد که موجب عصبانیتم شود.سعی میکنم اگر خطایی هم مرتکب شدند همان ابتدا هیچ نگویم و سکوت کنم.نمیدانم که تا چه حد موفق باشم. پسرم اما دوستی دارد که تقریبا با هم صمیمی هستند.پسر خوبی است و خانواده ی خوب و محترمی دارد و البته مادرش را بسیار خوب می شناسم و گاها به خاطر بچه ها رفت و امد میکنیم.مادرش شدیدا معتقد است بچه باید زرنگ باشد. زرنگ یعنی چه؟ یعنی هر وقت و هرجا لازم و مصلحت است دروغکی بگویی و لازم شد بپیچانی و برای حفظ ظاهر یک جور بگویی که به مذاق طرف خوش بیاید و اما ان جور که خودت میخواهی رفتار کنی.و البته مهمترین اصلش را همین جمله ی اخر میداند.چیزی که مردم عادی سیاست داشتنش مینامند و امان از این سیاست که طبق ضرب المثل معروف عین کثا... است. همین معنای موذی سیاست ، که توضیحش دادم را میگویم.همان که در این دوره و زمانه بیدادمیکند و برخی به داشتنش افتخار میکنند و هرانچه دروغ و تزویر است را سیاست میدانند.و فکر میکنند طرف هالو است و متوجه این ظاهر سازی ها نمیشود.کجایی صداقت؟ که یادت به خیر....

  


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :