مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

دبستان شهید عامری

مدیر مدرسه ی دخترم معروف است به  خوبی و مهربانی. کم کمش این که احترام قائل است برای مراجعانش و فرصت و زمان میدهد و البته گوش شنوایی دارد برای حرف دل و سخن پدر و مادر ها و بیشتر مادرها. درست برعکس ان یکی مدرسه و مدیرش که برای ثبت نام ، اول به ان مراجعه کرده بودم .با چنان اهن و تلپی ادرس خانه را پرسیدند و فی الفور حکم به نبودنمان در محدوده ی مدرسه شان دادند و حواله مان کردند به این یکی. همین که مدیرش مهربان است و دخترم در ان درس میخواند. یادم رفت بگویم ، در یک وجبی خانه مان دبستان دیگری است تمام امکانات، از قرار متعلق به فرزندان شاهد و از کراماتش این که حتی اگر همسایه اش باشی ثبت نامت نمیکند اگر فرزند شاهد نباشی. جل الخالق، ادم یک ان  میماند که این از خوش اقبالی است یا بد اقبالی که فرزندم شاهد نیست . اما خدایی پدرش دو سال از اوج جوانی اش را در جبهه و سخت ترین شرایط گذرانده است. باانچه که گاهی از خاطراتش میگوید، به نظرم دینش را در حد و اندازه خودش ادا کرده است.حیف که مدرسه ای نساختند برای دودمان رزمندگانی که در طالعشان شهادت را ننوشتند!! اخ یادم رفت بگویم، ما کارتی داریم ایثار نام که با ان مفت و مجانی موزه ها را میگردیم. شاید قدر رزمندگی همسر من همین بوده است! کسی چه میداند. از بحثم دور شدم. این که مدرسه ی کوچک دخترم اما اتاقی دارد. اتاق مدیریت. متعلق به همان مدیر مهربان. مدرسه قدیمی است و کلاسها کوچک و از قضاکوچکترینش امسال کلاس دخترم شده است.حدودا نصف اتاق مدیریت. عجبا که پارسال هم فکر میکردم که کوچکترینش کلاس دخترم شده است. وامصیبتا از کلاس سال دیگر! خلاصه در این کلاس نیمکت ها را از پهلو به هم چسبانده اند رو به دیوار بزرگتر کلاس که بر ان تخته کوبیده اند .تخته که چه عرض کنم ، مستطیلی رنگ شده از دیوار!

هرچه فکر کردم چرا نیمکتها را با روال عادی در جهت مناسب کلاس قرار نداده اند؟دیدم تعداد بیشتری نیمکت را به هم چسباندن همان و تعداد بیشتری دانش اموز را در ان چپاندن همان. اتاق مدیریت اما در طول سال یک یا دو نفری را بیشتر در خود جای نداده است و البته کتابخانه ای اکنده به نشان های فرهنگ و فرهیختگی!  به گمانم سرانه ی فضا برای این کتاب ها بیشتر باشد از سرانه ی فضا برای دانش اموزان کلاس دخترم. خواستم مدرسه ی دخترم را عوض کنم.گریه کرد و نخواست. گفت که مدرسه را دوست دارد.خدایی مدرسه فعالی است .فعالیت فرهنگی را میگویم. خصوصا این روزها که عید تا عید بود و کلی جشن و برنامه و از علی گفتن و علی وار زندگی کردن. مثل تقسیم عادلانه فضا برای مدیر ، شاگردان، کتابها و تجهیزات ازمایشگاه!!!......

  


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :