مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

چرتکه ای در کنار دل

بعضی ادمها هستند که کنار دلشان چرتکه اویزان کرده اند. قفلی محکم هم به ان زده اند تا گمش نکنند. کنار دلت یک چرتکه که داشته باشی.ان وقت به این سادگی ها دست و دلت به استفاده از دل نمیرود! منتظر میمانی تا چیزی ببینی، چیزی بگیری انوقت چرتکه بیاندازی و بعد یک کوچولو ، یواشکی در دلت را باز کنی. اگر هم یک روز پیش قدم شوی و به اندازه یک بند انگشت ازدلت خرج کنی، بازهم هی چرتکه میاندازی و چرتکه میاندازی.ان هم  جوری که خروار خروار طلبکار میشوی و اگر هم به طلبت نرسی زمین و زمان را به هم میریزی و کم کم ترجیح میدهی که اصلا در دلت را باز نکنی قفلش کنی.قفل قفل. میشوی از ان هایی که دل ندارند از دل خرج کنند. یک جور امیرزعبدالطمع معنوی! از انهایی که (( ظرفیتشان به اندازه یک انگشت دانه است. با یک قطره اب سر می روند.)) 

   

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :