مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

پرچم؟

دخترم دیشب باید کار دستی می ساخت.گفته بودند برای امروز پرچم امریکا را درست کنند و بیاورند مدرسه.به مناسبت سیزده ابان. هرچه پرسیدم اشتباه نمیکنی؟ پرچم ایران را نخواسته اند؟ گفت نه.با کلی ذوق وشوق پرچم امریکا را در دفتر نقاشی اش کشیدو با کمک من از سیخ چوبی کباب حسینی،کنار ان دسته ای چسباند.بعد هم تمام شب مشغول به اهتزاز در اوردن ان در خانه بود! چشم مان روشن!!

بچه که بودیم هر سال سیزده ابان، پرچم امریکا یا عروسک عمو سام را در مدرسه، اتش میزدند.اما ساختن پرچم امریکا توسط بچه های امروز را نمیدانم که چه صیغه ای ست دیگر؟شاید قرار است پاره پوره اش کنند! منتظرم از مدرسه بیاید و برایم تعریف کند که ماجرا از چه قرار بوده است ودرک و برداشتش از ان چه بوده؟

                                                                         

پ ن: کاشف به عمل امد که در راستای دشمن شناسی، پرچم ها را که فقط چندتایی از بچه ها درست کرده بودند،پشت در کلاس چسبانده اند!            

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :