مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

le pass / گذشته

مارین زنی است با هر انچه زنانگی که لازمه ی زن بودن است. دقیقا لازمه ی زن بودن. هر انچه که میتواند برای یک مرد جاذبه داشته باشد. نه بیشتر و نه کمتر.

او به دنبال احمد امده است و در فرودگاه، پیش از انکه رخ به رخ احمد شود، دستکشش را درمیاورد. یک دستکش طبی. شاید برای انکه احمد نداند و نفهمد که دستش مشکل دارد.معمولا در برابر دو دسته از ادمهاست که ضعف خود را پنهان میکنیم. یکی انها که دوستمان هستندو خیرخواهمان،، برای انکه ناراحتشان نکنیم و دیگری انها که دشمنمان هستند و بدخواهمان،، برای انکه خوشحالشان نکنیم! به نظر می اید احمد، برای مارین هرکه هست، هرکه که اکنون هست. از دسته ی اول نیست! یعنی مارین فکر میکند که از دسته ی اول نیست.با انچه که بینشان گذشته ، میخواهد هر طور که هست او را در دسته ی دوم جای دهد! و اگر هم جایی در اواخر فیلم دست دردش برای احمد معلوم میشود، ان را به حساب  باردار بودنش ازسمیر می گذارد تا مثلا دل احمد را بسوزاند.غافل از این که در انجا، یعنی همان اخرها، دست مارین دیگر برای احمد رو شده است. هم برای احمد و هم برای ما. تمام گره هایی که یکی یکی به توسط مارین، سمیر، بچه ها، سلین و حتی نعیما، کارگر رختشویخانه ی سمیر ، بوجود امده یکی پس از دیگری گشوده میشود.به جز یکی که ان هم ، قضاوت را در اخر کار، اخراخر کار، انجا که سلین، همسر به کما رفته ی سمیر، انگشت سمیر را میگیرد و رها نمیکند، بر عهده ی ما میگذارد....

مارین موهای زیبایی دارد. دخترانش هم موهای زیبایی دارند. و اصغر فرهادی از همان صحنه های ابتدایی فیلم بر این موها تاکید میکند. بر این نشانِ زیبای زنانگیِ نایاب در فیلمهای فیلمسازان ایرانی! نگاه کنید به صحنه ی خروج از فرودگاه که هوا بارانی است و پس از سوار شدن به ماشین چگونه مارین موهایش را تکان میدهد تا ابش را بگیرد. یا صحنه ی سشوار کشیدنش در خانه که احمد هم کمکش میکند یا لوسی که موهایش را جلوی چشم ما، دم اسبی جمع میکند.

و در اخر نگاه میکنم به صحنه ی قرمه سبزی خوردن احمد و بچه ها  دور هم کنار میز اشپزخانه، انجا که فواد می پرسد: زن ایرانی چطوری است؟؟ به نظرم اصغر فرهادی تمام رازِ فیلم گذشته را در همین یک سوال کوتاهِ کوچکترین شخصیت فیلم ، قرار داده است.  اصغر فرهادی خوب میدانسته (( پس به ضد نور دانستی تو نور     ضد، ضد را مینماید در صدور)) زن ایرانی هر چه که هست، اگر چه که موهایش پیدا نیست، از جنس مارین هم نیست. تفاوتشان فاصله ایست به اندازه ی فاصله میان خودخواهی و ازخودگذشتگی!!!!

 


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :