مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

من و شاگردهایم

هفته گذشته شاگردهایم خیلی وقتم را گرفتند.امتحان داشتند. وقت زیادی را برای اماده شدن برای امتحانشان با من گذراندند.این شد که نظم خیلی از کارهایم بهم خورد. امروزم هم تا این جا به انجام کارهای عقب افتاده خانه گذشته و البته هنوز هم کلی کار دارم.دروغ نگفته باشم یک ساعتی هم فیلم دیدم .به قولی فیلمِ خونم بسی بسیار پایین امده بود.  فیلم زیبایی که هنوز نصفش مانده است و بعدا در موردش خواهم نوشت.اما حرفم این است که نمیدانم چرا بچه های این دوره زمانه خودشان درس نمیخوانند! یعنی اصلا در خانه وقتشان را صرف حل کردن تمرین و توضیح اضافه نمیکنند.اضافه که پیش کش! همان تمرینهای کتابشان را حل کنند و تمرین کنند هم یک چیزی. این ها اصلا لای کتاب را باز نمیکنند! والا ان قدیمها ما خودمان درسها را میخواندیم و تمرین ها را حل میکردیم و کسی هم نبود که بگوید  خرت به چند؟ برعکس بچه های امروز که پدر و مادر دائم در حال فوت و کیش کیش، کردنشان هستند و با تمام این تفاصیل ،بچه ها دائما طلبکارند...


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :