مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

تفاوت بین زن و مرد

دقت کرده اید که چقدر فیلم و کتاب در مورد زنان ساخته اند و نوشته اند. یا فیلمها و کتابهایی که در عنوان ان  کلمه ی زن به چشم میخورد . زن زیادی جلال ال احمد، زنان بدون مردان! ، جنس دوم سیمون دوبوار، زن ناشناس جوزپه تورناتوره و .... یا کتابهایی که عنوان ان یک نام زنانه است مثل سری کتابهای م مودب پور که یا در همین وبلاگهای روز نوشت که میخوانیم چقدر با جملات " زنان چنین اند" و "زنان چنان اند" بر میخوریم . به نوعی به طور مستقیم وغیر مستقیم زنان و مردان مقایسه میشوند! به نظر من زن و مرد مانند دو خط متنافرند در فضای سه بعدی که به علت جریانی که از این دوخط میگذرد دورشان میدانی بوجود میاید که روی هم تاثیر میگذراند.این حرفهایم برای این نیست که بگویم، زن و مرد با هم تفاوتی ندارند.بلکه معتقدم تفاوت یا هرچه که دوست دارید اسمش را بگذارید، در بین زن ومرد از  سنخی نیست که با هم قابل مقایسه باشد.

چند روزی بود که پسر دوازده ساله ام باد به غبغب می انداخت و برای دختر هفت ساله ام کری میخواند که مردها چنین اند و چنان اند.کنارش نشستم و گفتم پسرم، زن و مرد مثل یک میزتحریر و صندلی اش میمانند . با این که ظاهر یکی بزرگتر است به نظر تو کدام مهمتر است؟ پاسخی نداشت. به نظرم قانع شده باشد چون که از کری خواندن دیگر خبری نیست.

    


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :