مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

فروشندگی در مترو

فروشنده های مترو دیگر شورش را دراورده اند.تعدادشان بعضی وقتها از مسافر ها هم بیشتر میشود و گاهی که مسافری طاقتش طاق میشود و اعتراضی میکند،فغان و ناله میکنند که چرا نان بری میکنید؟برویم دزدی! از نظر احساسی ادم در میماند!شاید واقعا راست میگویند! اما مترو که جای دست فروشی نیست.کار به جایی رسیده است که  گاهی زنانی با پوشش سر محلی کیسه خواب امریکایی می فروشند!!! بیشتر بیشتر تقصیر ما مسافرهاست که از ایشان خرید کرده و میکنیم و کار بارشان را رونق میدهیم.خانمهای فروشنده که جمع نشدند هیچ، چشممان به جمال اقایان فروشنده هم در واگن های بانوان روشن شد! اول مسن ترهایش امدند ،ان هم وقتی خلوت بود.حالا جوانتر ها هم میایند و در شلوغی بسیار محترمانه عذر خواهی میکنند تا راه باز کنند و تا ته واگن بروند!نمیشود که مسئولین حراست با چوب و چماق دنبال فروشنده ها  کنند! هرچند که بیچاره ها کرده اند و من هم دیده ام! دختری کتانی به پا  با یک کوله پشتی که چنان میدوید که عاجز شده بودند از گرفتنش. این معضل تنها یک راه چاره دارد، از این فروشنده ها خرید نکنیم. از این فروشنده ها خرید نکنید.


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :