مستقیم وب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ

" زندگی کوتاه است "

یوستاین گوردر نروژی، همان که بیشتر با دنیای سوفی اش مشهور است،دست نوشته هایی قدیمی از یک عتیقه فروشی در بوئنوس ایرس، خریداری میکند و متوجه میشود این نوشته ها، نامه هایی است که زنی به نام فلوریا به اسقف اعظم، ایرلیوس اگوستین مقدس، نوشته است. ظاهرا خیلی خیلی پیش از انکه اگوستین مقدس شود، فلوریا امیلیا، معشوقه اش بوده. معشوقه و محبوبه. انها دوازده سال را بدون ازدواج رسمی، با خوبی خوشی کنار هم زندگی میکنند . تا این که پای مونیکا، مادر اگوستین، رسما به این زندگی باز میشود و بالاخره کار به انجا میکشد که جناب اگوستین عطای زن و زندگی را به لقایش می بخشد و رهبانیت پیشه میکند.خیلی بعدترش که اگوستین حسابی مقدس میشود، اعترافات خود را را در هشت جلد مینویسد.فلوریا که با دلایل خاص خود، به او وفادار مانده این اعترافات را میخواند و به انها پاسخ میدهد.نوشته هایی که یوستاین گوردر خریداری میکند در واقع همان پاسخ های فلوریا به اعترافات اگوستین است که البته هیچ کس نمیداند ایا به دست وی رسید یا نه! کتاب " زندگی کوتاه است " متن نامه های فلوریاست.

(( زندگی کوتاه است و به همین دلیل فرصتی برای محکوم کردن عشق نیست. ایرلیوس اول باید زندگی کرد و سپس به فلسفه پرداخت.)) 

((شاید بعضی اوقات به روز قیامت ،همچون نقطه مقابل شادی های زندگی مینگرم....شاید خدایی که مشغول داد ستد با روح بیچاره ما انسانها باشد وجود نداشته باشد،شاید به جای ان خدایی مهربان وجود داشته باشد که جهان هستی را برای ما و راحتی ما افریده است.))

((ایرلیوس من میترسم. میترسم که روزی مردان کلیسا با زنانی چون من چه خواهند کرد.نه فقط به خاطر این که ما زن هستیم، زنهایی که با خصوصیات مشخص خود افریده شده اند، بلکه به خاطر این که باعث وسوسه شما مردان میشویم.همان مردانی که با ویژگیهای خاص خود افریده شده اند. حتما به عقیده تو خداوند ،خواجه ها و اخته ها را بیشتر از مردانی که عاشق زنان میشوند دوست دارد.ایرلیوس، باید در ارج گذاردن بر افریدگان خداوند محتاط بود زیرا خداوند مردان را برای اخته شدن نیافریده است.اتفاقاتی را که در روم افتاد فراموش نمیکنم.البته دیگر به خودم فکر نمیکنم.این من نبودم که به او حمله ور شدی.اسقف عزیز، تو به حوا به عنوان یک زن حمله کردی و در واقع زن بودن را به باد کتک گرفتی...))


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :