دنیای مجازی

مدت سه سال عضو یک فروم سینمایی بودم.فرومی که به معنای واقعی تا به امروز سر و سنگین بوده و به دور از جلف بازی ها و لوس بازی های مرسوم چنین فضاهایی روزگار میگذراند. وجه مشترک اعضای سایت علاقه به هنر سینما خصوصا سینمای کلاسیک بوده و این که اکثرا دهه ی شصتی هستیم.تعداد خانمهای عضو سایت شاید به تعداد انگشتان یک دست برسد.با چند تا دختر خوب در شهر های مختلف دوست شده ام.با اقایان کافه جز در پستهای موجود کافه همصحبت نشدم.چیزی که در ابتدا برایشان عجیب و بحث برانگیز بود.اما چند تایی کاربر جدید حال و هوای ان را برهم زده اند .دست و دل ادم دیگر به نوشتن نمیرود...

  

  

/ 0 نظر / 4 بازدید