جشنواره تابستانی برج میلاد

برج میلاد در این پایان تابستانی، شبهای شلوغی را میگذراند. برنامه های شاد و مفرحی در ان اجرا میشود و البته بازار خورد و خوراک در ان حسابی داغ است. هر انچه قوم و قبیله در ایران وجود دارد و همین طور تمام شهرها در انجا غرفه برپا کرده اند و خوراک های محلی خود را عرضه میکنند. شب خوشی را میتوانید انجا سپری کنید اگر از پس یافتن جای پارک ماشین بربیایید! چه که فکر میکردم لا اقل برج میلاد با ان همه دبدبه و کبکبه اش از این نظر مشکل نداشته باشد و به نظرم هم واقعا ندارد! سالهای قبل که رفته بودیم  این طور نبود! پارکینگ طبقاتی فوق العاده اش فعال بود. این بار اما بی نظمی بیداد میکرد. دو ساعتی در ترافیک فضای اطراف برج معطل شدیم.  

/ 2 نظر / 16 بازدید
چت روم

ايام به کام منتظر حضور گرمتان هستم [گل]

نیلوفر

اینجا ایران است. اگر جایی رفتی و دیدی همه چی مرتب و تمیز و ردیف است تعجب کن و حسابی استفاده ببر. دفعه بعد که بروی دیگر از آن خبرها نیست. گند زده اند به تمام مزیت های آنجا. مگر باغ موزه ی دفاع مقدس نبود؟ یا خیلی جاهای دیگر؟؟؟