جنون تابستانی / summer time

بعضی زنها دقیقا مثل جین هادسن  اند. مردها را پس میزنند! دلشان نمیخواهد این طور باشند اما هستند.انگار که دست خودشان نیست ! در میان این نوع زنها، برخی همیشه تنها میمانند. برخی راه را به کل اشتباه میروند و شاید چند تایی  فرصت پیدا کنند   پیش از انکه خیلی دیر شود،فکری به حال خود بکنند.خوشبختانه جین هادسن از این نوع اخریست.

کارگردان: دیوید لین - محصول 1955 امریکا

 

/ 0 نظر / 18 بازدید