قانون مدار ، قانون گریز

تا حالا در ماشین کنار دست راننده ای نشسته اید که مثل اب خوردن وارد خیابان ورود ممنوع میشود؟ یا دائم مترصد است که وقتی پلیس حواسش نیست در جایی که دور زدم ممنوع است بپیچد و شما مدام حرص بخورید که ای وای چرا رفتی؟ چرا پیچیدی؟

یک بار در مقاله ای خواندم که ادمها در برخورد با قانون دو دسته اند.یکی انها که خود را ملزم به رعایت قانون میدانند و از عدم رعایت ان عذاب وجدان میگیرند ودیگری انها که دور زدن و یا به عبارتی پیچاندن قانون را اوج زرنگی و تیزی خود میپندارند.این که چه میشود که ادمها چنین خصلتی را پیدا میکنند شاید ریشه در کودکی هر فرد داشته باشد اما میدانم وای به حال زن وشوهرایی که مرد از نوع اول است و زن از نوع دوم و یا برعکس.

 

    

/ 0 نظر / 7 بازدید