ای تی و سفر های علمی

ای تی و سفرهای علمی نام کتابی است که دخترم دست یکی از هم کلاسهایش دیده بود و خیلی خوشش امده بود.یک جور دائره المعارف کودکانه است که بچه ها را به شیرینی تمام وارد بحث های علمی میکند.بالاخره در شهر کتاب مرکزی پیدایش کردیم. حالا  دخترم هر روز با ذوق و شوق کتابش را به مدرسه میبرد و البته کلی هم کیفش را سنگین میکند!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید