" امروز هنوز تمام نشده "

دیروز جایی مهمان بودیم. طبق معمول تلویزیون خانه روشن بود که برنامه ای به نام " امروز هنوز تمام نشده " توجهم را جلب کرد. برنامه ای زنده و گفتگو محور که مهمانِ روزش، دست اندرکاران فیلم شیار 143 ، بودند. خانمها نرگس ابیار و گلاره عباسی و اقای جوانی که نقش پسرِ الفت را در فیلم بازی کرده و نامش یادم نیست.خانم مریلا زارعی هم در جشن اختتامیه خراسان رضوی بودند که حضور نداشتند. گفتگوی خوبی بود برای اشنا شدن با افکار این خانم کارگردان. اما به نظرم مجری جوانش، زیاد وارد نبود برای هدایت این گفتگو. این که بحث را به نقش زنان در فیلمهای ایرانی بکشانی چیز غریبی نیست ولی این که به خواهی مدام زن و مرد، زن و مرد، زنان این طور، زنان ان طور کنی و یک جوری هم خودت  هم مهمان را گیج کنی، در حالیکه هنوز خیلی گنده تر هایش نمیدانند چه از جان این کَل کَل میخواهند چه برسد به تو و میهمانت! به نظر بوی خامی و جوانی بیش از حد میداد...

/ 0 نظر / 15 بازدید