اینشتین

در سال ۱۹۳۲ از ورود او به امریکا جلوگیری کردند

((  چرا نمیخواهند مردی را که اینقدر عادیست، که با هر جنگی در جهان مخالف است به جز جنگ اجتناب ناپذیر  زن و شوهر، در امریکا بپذیرند؟ ))

        برگرفته از کتاب " البرت اینشتین و تاریخ اجتماعی سیاسی دوران او " 

             تالیف فیلیپ فرانک

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرزو پرستش

فکر کنم طولانی ترین جنگ بدون صلح و مملو از آتش بس دنیا همین جنگ بین زن و شوهر ها باشه!

امین

زندگی تحت جنگ دائم؟ همین تعبیر در مورد زندگی زناشویی خودش بزرگترین لطمه است.. مگر انسان قرار است چقدر عمر کند؟ انیشتین هم با زندگی اش خوب زوایای پنهان سیاست رو نشون داد :)