سرنوشت...

یک کم که بیشتر از دستهایم کار میکشم، مثل این روزها که کارهای خانه تمامی ندارد، نوک انگشتان دستم بی حس میشود. دکتر ها گفته اند یک جراحی کوچک و ساده روی مچ دستهایم لازم است. یادم میاید پارسال که دکتر با لحن خاصی گفت: حاج خانم چه کرده ای با دستهایت؟ بیشتر از حاج خانم گفتنش ناراحت شدم تا مشکل دستها! یکی نداند فکر میکند از انهایی هستم که دائم در حال کارِ در خانه ام. اما نه! من خودم میدانم که چه کرده ام با دستهایم.

وقتی مقطع بالاتر قبول شدم از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. دانشگاه جدید در شهر کوچکی بود نزدیک همین جا که زندگی میکنم با سه چهار ساعت فاصله.زیاد دور نبود.فکر میکردم چشم بر هم بزنم تمام میشود.خوش و خرم راه افتادیم برای ثبت نام.دانشگاه در ورودی شهر قرار داشت. وسط بر و بیابان. از اتوبوس که پیاده میشدم غم داشت کم کم کم در دلم جا باز میکرد.شاید هم ترس بود نمیدانم. اولین حرفی که زدم این بود: اینجا که درخت ندارد!چند ساعت بعد تَرَش که گفتند چادر سر کردن اجباری ست اشکهایم سرازیر شد. خدا داشت با من چه کار میکرد؟چهار سال گذشته... ان دانشگاه...ان استادها...ان بالاهای شهر...ان اب و هوا ... انجا کجا؟ و اینجا کجا؟..فکر میکردم از پسش بر میایم.بی عشق دو سال را میگذرانم و دوباره برمیگردم. اما نشد. هر کار کردم نشد. هرکار کردند نشد. .یک سال را رفتم و امدم با یک ساک پر از کتاب. کتابهایی که از کتابخانه این جا میگرفتم. این جا که عشق داشت.اخر انجا که کتاب نداشت! به نظر من که استاد هم نداشت! اصلا بار نداشت! این ها همه بهانه بود. انی که باید می بود، نبود!و من یک سال رفتم که بمانم و امدم که نروم .رفتم که بمانم و امدم که نروم .با یک عالمه کتاب که هی بُردم هی اوردم.هی بُردم هی اوردم تا بالاخره که یک بار امدم و هرگز برنگشتم.وقتی که  پدر دستهایم حسابی در امد! (( در سفر وقتی میتوانی سفر را بفهمی که غیر از تغییر مکان، تغییر زمان هم بدهی. از قرن خودت بیرون ایی...)) حالا چهارده پانزده سالی هست که از ان تاریخ گذشته و من حتی یک بار هم حسرت ان بازنگشتن را نخورده ام. اما میدانم که اگر مانده بودم زندگی ام با امروز خیلی خیلی فرق میکرد بهتر بودن یا نبودنش را نمیگویم،نمیدانم.هیچ کس نمیداند. متفاوت بودنش را میگویم.مطمئنم خیلی خیلی فرق میکرد.... 

/ 3 نظر / 17 بازدید
نیلو

کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت [اوه]

مریم

مهم اینه که حسرتشو نخوردید،چون حسرت خوشی های امروزمونو خراب می کنه[لبخند]

حمی

جراتی که شما داشتید ای کاش من هم داشتم . من رفتم و اومدم و رفتم اومدم و رفتم و اومدم و بعد از یک دنیا در به دری حالا حالا ها تازه دارم فکر میکنم ای کاش از اول شروع کرده بودم ای کاش حالا از اول شروع کنم . اما کو حال ؟ کو جان؟ کو ...