روزمرگی

"گربه کوچک عجیب" را نخواستم که ببینم. حکایت روزمرگی های یک زن. فکر کردم که شاید زیره به کرمان باشد! اما بعدا که درباره اش خواندم، حیفم امد. پشیمان شدم که چرا ندیدمش.حالا "ژان دیلمنِ" ، شانتال اکرمن پیش روست. با موضوعی شبیه به موضوع "گربه کوچک عجیبب". "ژان دیلمن"سه ساعته است. حکایت غریبیست که  روزمرگی نمیگذارد  به دیدن روزمرگی بروم! سه ساعت زمان زیادیست. روزمرگی ام را بر هم میریزد!  بازهم حیف. میماند برای تنهایی در خانه. درست مثل "گربه کوچک عجیب".

"گربه کوچک عجیب" نام فیلمیست ساخته رامون زورکر - محصول المان -2013

 

/ 0 نظر / 34 بازدید