نوشتن یا ننوشتن،مسئله این است

به مدت ده سال هر روز خاطراتم را مینوشتم.درست از موقعی که برای کنکور درس میخواندم تا انتهای دوران تحصیل و یک مدتی هم سر کار رفتن.بعد که ازدواج کردم اصلا ننوشتم. تبدیل به یک مامان خانه دار شدم.دنیای جدیدم با دنیای قبلی ام خیلی فرق داشت.انقدر که تصمیم گرفتم دفتر چه های خاطراتم را دور بیاندازم. چیز خاصی تویش نبود فقط فکر میکردم که ان ادم دیگر وجود ندارد.

میخواهم دوباره بنویسم.ساده و راحت.نمیدانم بتوانم یا نه ! بشود یا نه! نمیدانم!

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید