معیاری برای کد بانو گری

زن هایی را میشناسم که صبح تا شب مشغول بشور بشور و بساب بساب هستند.معتقدند باید همه چیز برق بزند و بدرخشد. این ممکن نیست مگر انکه بیست و چهار ساعته مشغول رفت و روب و تمیز کاری باشی. این زنها خود را کد بانو ترین و کاملترین  زن دنیا میدانند و بقیه زن ها را که مثلا هفته ای دوبار جارو میکنند یا سالی دوبار،بلور های لوستر را برق میاندازند، بسیار شلخته میدانند و به راحتی به انها انگ بی سلیقه گی میزنند. خیلی دلم میخواهد از ایشان بپرسم ، شما که بیست و چهار ساعته میشوری و میسابی کجا را گرفتی؟ هر کسی باید جوری زندگی کند که لذت میبرد. حالا شما ازشستن و رُفتن لذت میبری، ببر، به بقیه چه کار داری؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
عمه

سلام .اساس زندگی باید تعادل باشد وقتی بیش ازاندازه درکاری فروبریم حتمادرنقاط دیگرزندگی کم کاری خواهیم کرد.زندگی فقط سابیدن وشستن نیست مهارتهای دیگرهم بایدداشته باشیم

نیلوفر

خواهر چی شده کسی حرفی زده؟ [عصبانی] تو فقط عکس بده جنازه تحویل بگیرا گفته باشم [چشمک][نیشخند] این جمله رو خیلی دوست داشتم: هرکسی باید جوری زندگی کنه که دوست داره [رویا]

زردالو

چقدر موافقم :-||||| بخصوص با جمله ی آخر.... بخصوص از خصلتهای اینجور آدمها اینه که بقیه رو بخاطر نداشتن این خصوصیات "زن" نمیدونن! و اینش دیگه واقعاً دردناکه.